2024-07-01

O nieobecności kolegi Mariana

Mann: No ale on jednak postanowił ślad swój odbić na tej audycji nawet... Jak by to powiedzieć tak... Jak to się mówiło, że na odległość tak... Że na odległość tak... Że tak na odległość, po prostu. Jest takie powiedzenie; zapomniałem jakie.