2016-10-03

O młodzieży narodowej

Mann: Wyrażam zaniepokojenie, że pan jest przeciwnikiem młodych, dynamicznych i walczących o swoją przyszłość ludzi.
Bukartyk: Trzymam za nich kciuki. Nie powiem gdzie.