2024-01-01

Gdy piosenka o oceanie snu nie chce zagrać

Mann: Mamy kłopoty z tym oceanem, być może jest odpływ.