2010-03-03

Nastroje redaktora

Bukartyk: Jest to piosenka smutna, refleksyjna, i może na chwilę, po prostu, się pan zaduma?
Mann: Już mi jest smutno!
Bukartyk: I już uspokoi troszeczkę... tak?
Mann: Jestem już, tak.
Bukartyk: Czy potrzymać pana za rękę, zanim zaczniemy?
Mann: Nie, bo wtedy się znowu... zaniepokoję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz